Методична стаття “Проєктна діяльність у початковій школі”

Article_MM_Proektna-d-st_siteПроєктна робота є невіддільною складовою навчання англійської мови в початковій школі. Це чудовий спосіб залучити малечу до практичного інтерактивного навчання, що сприяє не лише розвитку мовленнєвих навичок, а також надає можливість глибше оцінити різноманітність навколишнього світу. Окрім того, з раннього віку діти вчаться співпрацювати в парах або групах, обмінюватися ідеями та допомагати один одному.

Варто зазначити, що використання проєктної діяльності на уроках англійської мови допомагає учням розвивати критичне мислення та навички розв’язання проблем. Адже працюючи над своїми проєктами, діти намагаються творчо мислити та приймати рішення про те, як ефективно та цікаво виразити свої ідеї, а потім представити їх своїм однокласникам. Важливим аспектом проєктної діяльності є те, що учні мають можливість використати мову в ситуаціях реального повсякденного життя та застосувати свої знання на практиці.

В початковій школі проєкти – це зазвичай діяльність, яка полягає в створенні постерів, листівок, буклетів. Подібні практики допомагають нушенятам задовольнити їх природне прагнення до самостійної творчості з використанням доступних для їх віку технічних практик, зокрема вирізання, аплікація та розмальовування. Крім того, творчі завдання дозволяють залучати уяву та розвивати естетичні уявлення дітвори. Важливим ефектом від виконання проєктної роботи є розвиток дрібної моторики, тактильних відчуттів, що сприяє гармонійному психічному розвитку учнів молодшого віку, та дозволяє набути навичок роботи з канцелярським приладдям. У прикладному вимірі використання проєктів на уроках англійської мови має поєднуватися з презентацією учнями своїх робіт, що дозволить їм використовувати вивчену лексику з тієї чи іншої теми, презентуючи свій проєкт. Це дозволяє подолати можливі психологічні труднощі, пов’язані зі страхом говоріння англійською мовою, оскільки учень буде почуватися більш впевнено розповідаючи про свій власний досвід. Так, в посібнику Smart Portfolio 2, який є додатковим компонентом до підручника Smart Junior for Ukraine, представлені матеріали для проєктних робіт з читання. Другокласникам пропонується виготовити власну книжечку – читанку, під час виготовлення якої вони зможуть себе творчо проявити. На цьому етапі вчителю важливо заохотити школяра поділитися його відчуттями та враженнями від виконаної роботи, поцікавитися труднощами або дотепними історіями, що могли виникнути у процесі виконання завдання. Також буде доречним поцікавитися, чи задоволений він/вона результатами своєї роботи та у разі незадоволеності підбадьорити перспективою того, що при виконанні наступних завдань результат може бути покращено.

При створенні підручника Smart Junior for Ukraine та посібнику Smart Portfolio 2 були враховані концепції НУШ, зокрема в аспекті перенесення акценту в організації навчального процесу з учителя на учня. У практичному вимірі це означає, що при виконанні завдань роль учителя зводиться до визначення тематики проєкту та сприяння учням у плануванні процесу, а також вербальному заохоченні та підтримці, водночас учень отримує творчу свободу у визначенні форм та засобів виконання завдання. Крім того, у рамках принципів НУШ є доцільним планувати втілення проєктів у позанавчальний час, вдома. Подібний підхід дозволить залучити батьків до виконання проєктної роботи, що окрім зміцнення міжособистісних зв’язків між дитиною та батьками дозволяє підвищити обізнаність останніх про навчальний процес, у центрі якого є дитина,  та стати стороною у трикутнику вчителі, батьки, адміністрація школи.

Отже, проєктна робота є цінним інструментом для навчання англійської мови в початковій школі. Це надає учням можливість працювати разом, розвивати навички критичного мислення, творчо проявляти себе та покращити результати у вивченні мови. Впроваджуючи проєктну роботу у свою педагогічну практику вчителі урізноманітнюють процес вивчення мови, розкривають творчий потенціал своїх учнів та активно залучають їх до невимушеного застосування раніше вивченого матеріалу.