Методична стаття “Формування в учнів відповідального підходу до навчання”

Article_MM_960x720_06.2023З настанням інформаційної ери та фактично необмеженого доступу учнів до різноманітних джерел інформації зростає потреба у напрацюванні нових підходів її опрацювання та осмислення. Одним з ключових аспектів підготовки школярів до правильної роботи з інформацією є формування відповідального підходу до навчання, зокрема і при вивченні іноземної мови. Тож, давайте трішки зануримося у цю тему та з’ясуємо, які заходи та практики можуть бути найбільш дієвими.

Впровадження відповідального підходу до навчання дозволяє зміцнити мотивацію до отримання нових знань через надання учням контролю над навчальним процесом. Про те як зробити цей підхід ефективним помічником як для здобувачів освіти, так і для вчителів, використовуючи сучасні навчальні підручники видавництва MM Publications йтиметься далі.

При впровадженні відповідального підходу до навчання при вивченні англійської мови з використанням підручника Full Blast Plus for Ukraine важливо дотримуватися декількох простих правил.

Перш за все, дозвольте учням самостійно обирати найкращий для них стиль навчання. Доречним на цьому етапі буде допомога дітям у формулюванні їхніх власних навчальних цілей, виходячи з їхніх індивідуальних вподобань та захоплень. Важливо допомогти дітям визначити найбільш дієві саме для них види вправ та активностей, зокрема через впровадження можливості творчого вираження при виконанні різноманітних завдань, які представлені на сторінках підручника Full Blast Plus for Ukraine.

Моделюйте поведінку та ставлення, які сприяють навчанню. Короткі розповіді про власний досвід навчання можуть бути місточком для встановлення більш щирих відносин і сприятимуть збільшенню довіри до вчителя. У процесі обговорення навчальних тем необхідно спонукати учнів до формулювання їхньої власної думки, що може бути досягнуто через ставлення відкритих запитань. На цьому етапі важливо підтримувати ентузіазм, відкритість у висловленні думок, зацікавленість та роздуми через вербальне заохочування тих, хто проявляє ініціативу.

Заохочуйте цілепокладання та рефлексію. Допоможіть учням визначити цілі свого навчання. Так, на початку кожного нового розділу обговоріть з учнями цілі, які вони мають досягти наприкінці вивчення теми, а в кінці кожного юніту, опрацьовуючи секцію Now I Can запропонуйте школярам сформулювати чого вони навчилися, який вид завдань їм сподобався, що на їхню думку допомогло у навчанні, та що завадило, використовуючи усні або письмові активності. Також слушною буде пропозиція поміркувати над тим, що може допомогти їм у навчанні наступного разу. У пригоді також стане простий список із декількох пунктів, що будуть слугувати індикаторами успішності процесу вивчення теми. Надавайте можливості для постійної самооцінки та рефлексії.

Ви можете ознайомити учнів з практичними порадами, що зібрані окремим блоком на сторінках підручника Full Blast Plus for Ukraine, які можуть бути використані для поліпшення навичок говоріння, читання, письма, аудіювання. Запропоноване різномаїття підказок як для класного, так і позакласного вивчення англійської мови, залишає за школярем свободу вибору практик, які, на його думку, будуть найбільш ефективними. Таким чином, учні беруть на себе відповідальність за своє навчання та вчаться самостійно його організовувати.