Методична стаття “Художній переклад тексту на уроках англійської”

Article_MM_250x190_15.04.2022В середній школі ми не розглядаємо роботу з літературним перекладом художніх текстів, але якщо дозволяють години виділяємо час на уроки домашнього читання. Художній переклад тексту можна подавати у вигляді додаткового матеріалу або у вигляді конкурсу для талановитих учнів. Успіх перекладу залежить не тільки від знання мови, але і від загального інтелектуального розвитку, начитаності та обізнаності про культуру англомовних країн світу.

Перш ніж приступати до роботи, опрацюйте з учнями наступні пункти, які можуть полегшити процес художнього перекладу:

  1. Ідентифікувати жанр тексту (ліричний вірш, трагедія, комедія, драма, легенда, повість, роман, новела, казка та інші).
  2. Визначити культуру, до якої належить текст (автор, рік видання твору).
  3. Спробувати визначити мету, яку переслідував автор, створюючи текст.
  4. Розуміння стилістичних фігур (гіпербола, персоніфікація, метафора, метонімія, епітет, синекдоха, градація, алітерація, епіфора, анафора, антитеза, тавтологія та ін.).
  5. Досконально проаналізувати мовні засоби оригінального тексту (граматику, лексику, виразні засоби, наявність повторів, а в поезії – ритміку, стопи, риму і т. д.).
  6.  Відчути автора, його стиль написання, для того, щоб передати його думки та стилістичні засоби мови.

Звичайно учні не зможуть дослідити весь літературний текст, але можна запропонувати їм уривок з літературного твору або один з розділів художнього твору який ви опрацьовуєте на уроці. Підручники видавництва MM Publications, включаючи екзаменаційні посібники, містять багато уривків з творів відомих англійських та американських класиків. Для того, щоб учні спробували себе в ролі перекладача, запропонуйте їм попрацювати над наступним уривком з роману Чарльза Дікенса “Важкі часи”.

‘You are to be in all things governed’, said the gentleman, ‘by fact. You must get rid of the word Imagination altogether. You don’t walk upon flowers in fact; you cannot be allowed to walk upon flowers in carpets. You never meet with horses going up and down walls; you must not have horses represented upon walls. Instead, you must use,’ said the gentleman, ‘for all these purposes, combinations of mathematical figures which can be proved and demonstrated. This is a new discovery. This is a fact. This is taste.’

Сподіваємось, наша стаття допоможе урізноманітнити та додати родзинки до ваших уроків з англійської мови. Ознайомитись з переліком адаптованої літератури для читання можна за посиланням Top readers, Graded readers.

З вірою та надією на перемогу України,
Анна Гезь,
методист видавництва