Методична стаття “Reading Test Taking Strategies for Primary Students”

Method_Article_Reading-Test_MM-960Досвід викладання іноземних мов вже декількох поколінь педагогів засвідчує зростання рівня стресу, хвилювання та невпевненості учнів на етапі контролю знань. Подібні реакції школярів не залежать ані від вибору навчальних посібників, ані від тої чи іншої системи перевірки знань. Таким чином стає актуальним питання формування необхідних навичок учнів у підготовці до діагностувальних робіт. Пропонуємо розглянути базові стратегії роботи з текстом для учнів молодших класів.

Перш за все, необхідно звернути увагу учнів на важливість прочитання заголовка та швидкого ознайомлення з текстом. Основною метою даного прийому є швидкий збір інформації про зміст тексту перед тим, як зануритися у більш ґрунтовне читання. На цьому етапі школярі мають фокусуватися на заголовках, графічних зображеннях, таблицях, що допоможе їм активізувати базові знання за темою.

Отримана інформація є передумовою для наступного кроку, що буде полягати у передбаченні жанру та теми. Передбачення базується на тому, що учні бачать в тексті та на попередньому досвіді. Розгляд теми через призму особистого досвіду школяра дозволить краще зрозуміти текст. Так, мандрівка учня в іншу країну про яку йдеться у тексті полегшить сприйняття культури та традиції.

Подальше читання та аналіз питань до тексту дозволить звернути увагу на ключових моментах тексту та усвідомити мету читання.

Коли ціль читання тексту визначена можна переходити власне до безпосереднього читання. На цьому етапі важливо запропонувати учням робити помітки поруч з частинами тексту, які на їх думку можуть бути важливими у відповідях на запитання наприкінці тексту. Помітки можуть бути у вигляді зірочок, смайликів чи інших умовних позначень, які дитина може обрати на власний розсуд. Цей прийом допоможе учням залишатися сконцентрованими, витрачати менше часу на роботу з текстом, що вкрай важливо в умовах обмеженого часу.

Фінальною стадією роботи з текстом є визначення відповідей на питання тексту. Оскільки, це є найвідповідальнішою частиною завдання, то буде слушним звернути увагу учнів на необхідності оцінити свою готовність дати відповідь на питання одразу після його прочитання, чи потребі перечитати відповідний абзац задля визначення правильної відповіді. Найбільш поширеною помилкою, яку допускають школярі є суб’єктивне враження від прочитаного, що як правило не корелює з фактичним матеріалом у тексті. Саме тому варто нагадати учням, що основним критерієм правильності відповіді є те, що вона підтверджується безпосередньо фактами з тексту.

Таким чином, запропоновані стратегії задають чіткий, легко відтворюваний алгоритм дій при роботі з текстом, що дозволяє знизити стрес в учнів, зменшити хвилювання та сприяє вдосконаленню навчальних досягнень учнів.