Методична стаття “Top tips for teaching grammar with Full Blast Plus for Ukraine”

Article_250x190_Teaching_GrammarВчителі часто зацікавлені в питанні, як викладати граматику учням. Чи потрібно вводити граматичний матеріал одразу з поясненнями правил, або дати можливість учням на прикладах побачити граматичні структури в контексті, а потім повернутись до граматичних правил? А яка думка автора підручника з цього приводу? Відповіді на всі ці питання ви дізнаєтесь з нашої методичної статті.

Вправи та завдання представлені в підручнику Full Blast Plus for Ukraine допомагають учню відпрацювати граматичне правило, таким чином учень більш активний у процесі навчання, а не пасивний реципієнт. Це посилене залучення може допомогти учню розвинути глибше розуміння мови, яку вивчають, а також підвищити автономію та мотивацію учня.

Поради представлені нижче допоможуть вам провести цікавий урок граматики, де будуть залучені всі учні класу.

  1. 1. Попросіть учнів прочитати граматичні таблиці, наприклад питальні речення у Present Progressive.
  2. 2. Запитайте учнів, що вони помітили щодо побудови питальної форми Present Progressive перед тим, як давати пояснення граматичного матеріалу. Ми ставимо теперішній час допоміжного дієслова be (am, is, are) перед підметом, а потім головним дієсловом із закінченням -ing.
  3. 3. Зверніть увагу учнів на діалог та попросіть їх підкреслити приклади питальної форми Present Progressive для того, щоб вони мали змогу побачити граматику в контексті. (Are you getting ready?, What are you doing there?, Who’s working on the flyer?, Why are you looking at a picture of a cat?)
  4. 4. Покажіть учням, що деякі з цих запитань починаються з запитальних слів What, Who та Why.
  5. 5. Поясніть учням, що ці запитання вимагають конкретної інформації, а запитання, які починаються з Am/Are/Is…? вимагають короткої відповіді Yes/No.
  6. 6. Попросіть учнів переглянути граматичну секцію в кінці підручника та попрактикувати питальні речення у Present Progressive в парах.
  7. 7. Учні виконують практичну вправу запропоновану в підручнику.
  8. 8. Перед тим, як перевіряти вправу в класі, учні можуть перевірити відповіді в парах.
  9. 9. Додаткова усна вправа. У парах нехай учні по черзі ставлять і відповідають на запитання про те, що роблять їхні однокласники. Допоможіть учням, де це необхідно. Виберіть кілька пар, щоб поставити та відповісти на запитання в класі.
  10. 10. Урок закінчується простим завданням, яке дозволяє учням використовувати вивчену структуру в контексті, а вчителям перевірити наскільки добре учні розуміють конкретну структуру.

Сподіваємось, наша стаття була корисною для вас та допоможе проводити уроки граматики більш цікаво для учнів.

Ознайомитись з підручником Full Blast Plus for Ukraine можна за посиланням

Завжди з вами,
MM Publications Ukraine