Методична стаття “ZNO preparation tips”

250х190ZNO preparation tipsЯк показує статистика, найскладніша частина ЗНО — Письмо. Як набрати максимальну кількість балів за письмову частину, саме про це наша методична стаття.
Письмове завдання оцінюється в 14 балів. Формат листа — написати лист другу, здавалось нескладне завдання, але є декілька нюансів.
Для прикладу розглянемо письмове завдання цьогорічної сесії ЗНО.

You’ve got a letter from your English pen-friend in which he/she writes that he/she has not been to the theatre for a long time but would like to go and watch a theatrical performance.

Write a letter to your pen-friend in which you tell him/her

  • when and where you visited the theatre last

  • what kind of performance you watched and what impressions and emotions you got and

  • give some pieces of advice on what kind of performance to choose to enjoy a visit to the theatre.

Обсяг роботи — не менш як 150 слів. Зверніть увагу, в завданні вказано не зазначати імена, дати, адресу або іншу особисту інформацію.
Письмові роботи оцінюються за чотирма критеріями:
1. Змістове наповнення
2. Логіка викладення та зв’язність тексту, а також відповідність письмового завдання заданому формату
3. Використання лексики
4. Використання граматики

Почнемо з першого критерію — змістове наповнення. В завданні вказано написати листа другу та розповісти про останній похід до театру, вказавши: коли та де ви відвідували театр в останній раз, яку виставу ви дивились та які емоції та враження залишились після перегляду, а також дайте пораду щодо вибору вистави. Для отримання балу за змістове наповнення, потрібно розкрити всі три вищезазначені пункти.

Другий критерій — структура твору, а саме зв’язність та логічність викладення, стиль, формат, кількість абзаців. За кожен критерій можна отримати від 0-2 балів. Якщо кандидат розпочинає лист без звернення, зачину, заключної частини та прощання, неправильно вживає слова-зв’язки, не дотримується кількості абзаців, кількість балів знижується до 0.
Використання лексики — цей критерій оцінює правильність використання лексики, написання слів, відповідність значення слів контексту, в якому вони вживаються. Для того, щоб написати листа другу про відвідування вистави, потрібно вживати слова, пов’язані з театром та театральними виставами, наприклад: row, stage, perform on the stage, applause, audience, backstage, the curtain, orchestra pit, etc. Для опису вражень та емоцій використовуйте словосполучення – прикметники з прислівниками, наприклад truly amazing, perfectly entertaining, highly recommended, hugely criticized, completely disappointing, extremely successful, unbelievably ridiculous, utterly boring, etc. Збагатити лексичний запас можна в новому революційному виданні від MM Publications ZNO Leader. За цей критерій можна отримати 2 бали, якщо не припускатися лексичних помилок, які впливають на розуміння тексту.

Використання граматики —  цей критерій оцінює правильність вживання граматичних засобів. За цей критерій можна отримати 2 бали, за умови що робота не містить помилок або є помилки (максимум вісім), що не заважають розумінню написаного, крім грубих помилок на:

  • уживання числа й особи в дієслівних часо-видових формах;
  • порушення порядку слів у реченні;
  • уживання інфінітива;
  • уживання числа іменників.

Зверніть увагу, якщо серед восьми помилок є помилка, що відповідає одному з перерахованих вище мовних явищ, оцінка за цей критерій – 1 бал.

В заключній частині листа потрібно дати пораду другу щодо відвідування театральних вистав, тому сталі вирази будуть вам у пригоді, наприклад: It is a masterpiece of its kind. It’s a great performance for theater-goers. All in all, it’s well worth seeing! 
Для якісної підготовки до ЗНО, провідні методисти видавництва розробили підручник ZNO Leader, який подає інформацію для найкращої структуризації й закріплення набутих знань для успішної здачі ЗНО та може бути використаним як самостійне джерело або у комплексі з будь-яким навчально-методичним курсом з англійської мови.

З повагою,
Методист видавництва MM Publications Ukraine
Анна Гезь