Стаття “Teaching Values to Young Learners”

Article_MM-960Навряд чи у когось може викликати сумнів твердження про те, що метою навчання є набуття певних навичок та знань, однак паралельно зі здобуттям компетентностей з тих чи інших навчальних дисциплін учні засвоюють соціальні навички спілкування та взаємодії у групі. Оскільки діти набувають соціальні навички у різних середовищах, зокрема вдома та на вулиці, і не всі з набутих навичок є здоровими,  суттєвим аспектом шкільної освіти стає формування соціальних цінностей, як важливого базису для формування конструктивних соціальних навичок. Варто визнати, що можливості забезпечення сталого формування системи соціальних цінностей саме у рамках шкільної програми залежать не лише від учнів та вчителів, а також від залучення батьків до освітнього процесу.

Найбільш універсальними соціальними цінностями є взаємовигідне співіснування у суспільстві, повага до інших людей у всьому їх різноманітті, турбота про навколишнє середовище та почуття власної гідності. І хоча інтуїтивно існує усвідомлення важливості виховання соціальних цінностей, проте багато освітян замислюється в який спосіб  варто починати плекати моральні цінності у дітей. Є очевидним, що простого формулювання, що добре, а що не погано, що варто робити, а чого слід уникати, може бути просто недостатньо. Крім того, залишається відкритим питання про те, як зробити цей процес не нав’язливим для учнів.

 Однак,  прищеплення ціннісних орієнтирів має починатися з раннього віку і може бути забезпечено шляхом використання сучасної навчальної літератури. Зокрема, на сторінках підручника для учнів початкової школи  Smart Junior for Ukraine  моральні цінності виховуються через історії, що представленні у вигляді коміксів. Кожна історія моделює певну ситуацію, що завершується  мораллю. При подальшій роботі з історіями вчитель має сформулювати запитання, адресовані до учнів,  які дійсно змусять їх замислитися над темою, що підійматися в історії. Надалі можна спробувати використовувати повсякденні ситуації, щоб залучити учнів  і показати їм, як цінності можуть бути актуальними. При обговоренні сюжету повчальної історії варто уникати формулювань у категоріях «правильно» чи «неправильно». Натомість, необхідно дозволити дітям сформулювати мораль історії, спираючись на власний досвід, засвоєні цінності та роблячи висновок.

Також ви можете запропонувати деякі завдання, які сприятимуть моральному розвитку учнів:

  •  Розв’язання проблемних питань: обговорення проблем наближених до реальних дозволить почути багато аргументів та думок. Ви можете поділитися з учнями певними історіями та запитати їхню думку з цього приводу. Це дозволить мислити критично та нестандартно.
  • Ефективне слухання: ви можете розповісти про певну подію, але попередити, що в кінці обов’язково буде час для запитань. Таким чином, учні дізнаються, що вислуховувати інших так само важливо, як і бути почутими.
  • Ігрова діяльність: кожного разу коли ви граєте з учнями в настільні або рухливі ігри дотримуйтесь певних правил. Це допоможе учням слідувати основним вказівкам під час гри. Обов’язково проговоріть наслідки, щоб продемонструвати, що станеться в разі порушення правил.

Розвиток соціальних та моральних цінностей є важливим аспектом у формуванні всебічно розвиненої особистості, здатної брати відповідальність за свої вчинки та плекати в собі гідність, оптимізм, сильні риси характеру та чесноти.