Graded readers – вивчаємо англійську із задоволенням!

readersАвтор: Анна Гезь – методист видання MM Publications в Україні.

Один урок на тиждень вчитель присвячує домашньому читанню. Як саме вчитель обирає історію, яку буде читати весь клас? Чим керується вчитель при виборі художнього тексту?

Які вправи доцільно давати дітям після прочитання розділу? Чи потрібно робити аналіз прочитаного, давати характеристику героям, визначати повчальну цінність тексту?

Всі ці питання вчитель вирішує при виборі художнього тексту для читання в класі.

Домашнє читання на уроках англійської мови – є одним з найважливіших джерел мовної та соціокультурної інформації. Художній текст має бути адаптованим, відповідати рівню володіння мовою, віковим особливостям дитини і бути цікавим.

Книги для читання дозволяють не лише перетворити процес вивчення іноземної мови на захоплююче заняття, але й допомагає учням ознайомитися з сучасним реаліями країни, мова якої вивчається.

При виборі художнього твору, вчителі мають дотримуватися наступних критеріїв:

  • Моральні проблеми
  • Тематична близькість тексту до інтересів дитини
  • Актуальність матеріалу
  • Емоційність та образність викладення сюжету
  • Фабульність

Обирати книгу для читання необхідно з позиції того, які моральні проблеми піднімаються в тексті, як вони вирішуються та чи близькі вони дітям. Тематика тексту має бути близькою до інтересів та життєвого досвіду дитини. Яскравий та цікавий сюжет може захопити уяву дитини, а незвичайна розв’язка сюжету буде утримувати увагу дитини до останньої сторінки.

Саме для того, щоб поєднати навчальний процес із захопливим дозвіллям учнів, видавництво MM Publications створило серію Graded readers Classic Stories. Кожна книга серії містить казки та історії, відомі дітям з раннього дитинства, глосарій, повно кольорові ілюстрації, а також цікаві завдання на відпрацювання прочитаного. Серія Graded readersOriginal Stories дозволить учням поповнити словниковий запас, дізнатись більше про англомовні країни світу, висловити власне враження після прочитання книги, а також цікаво та корисно провести час!

Завдання, які пропонуються після читання в кінці кожного розділу перевіряють розуміння тексту дитиною, а також допомагають заглибитись в проблематику тексту, дати характеристику героям, висловити критику вчинкам героїв та запропонувати варіанти подальшого розвитку сюжету.

Книга для вчителя серії Graded readers містить все необхідне для проведення уроків домашнього читання, плани уроків, проекти, ігри та тести.