To the Top (split edition)

H.Q.Mitchell, Marileni Malkogianni

 

Навчальний курс складається з 7 рівнів (1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A) , кожен з яких розрахований на 45-60 годин класної роботи.

To the Top розроблений відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти (CEFR) та співвідноситься з рівнями A1-B1.  Навчальний курс має дозвіл Міністерства освіти і науки України на використання в загальноосвітніх навчальних закладах.

Серед особливостей курсу ми можемо назвати його систематизованість, використання сучасних методик викладання англійської мови, наявність великої кількості практичних рекомендацій для учнів, яка сприяє розвитку їх майбутньої навчальної автономності.

Навчальний комплекс для учня представлений Students Book, до складу якого входить Workbook; Students Audio CD/CDROM  та спеціально розроблений для кожного рівня лінгвокраїнознавчий буклет «Culture Time for Ukraine».

Матеріал Student’s Book  чітко структурований та поділений на 4 розділи, по 5 уроків в кожному. Кожен розділ містить сторінку для перевірки пройденого матеріалу. Додатково представлені 2 сторінки з країнознавства та пісні. В кожному рівні наявні Grammar Reference,  Speaking activities, Pairwork Activities, Wordlist, Irregular Verbs.

Workbook включає вправи для закріплення пройденого матеріалу для кожного з уроків, а також розділи для повторення.

Students Audio CD/ CDROM  містить основні тексти та діалоги з кожного уроку підручника, з окремо винесеним лексичним матеріалом для повторення, а також пісні з розділу країнознавство.

Лінгвокраїнознавчий буклет «Culture Time for Ukraine» спеціально розроблений для кожного підручника і презентує 4 теми, пов’язані з культурою України та Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, а також вправи для повторення граматичного матеріалу.

Для вчителя спеціально розроблений Teachers Book. Підручник для вчителя розрахований на 2 рівні (1A+1B, 2A+2B, 3A+ 3B, 4А) та містить копії сторінок зі Students Book з відповідями, методичні рекомендації до проведення занять.

Відповіді до завдань з Workbook можна знайти у  Workbook (Teachers Edition).

Аудіо записи до підручника знаходяться на Class Audio CD.

На Test CD/CD-ROM представлені тести до навчального курсу, а також портфоліо з проектами.

Спеціально для курсу розроблено серію граматик Top Grammar. Серія складається з 4 рівнів та повністю відповідає граматичному та тематичному наповненню курсу. Як і книга для вчителя один підручник граматики розрахований на 2 рівня начального курсу (Top Grammar 1 = To the Top 1А+ To the Top 1В).

 
Також, Ви можете ознайомитись зі змістом всіх рівнів курсу:

To The Top 1A

To The Top 1B

To The Top 2A

To The Top 2B

To The Top 3A

To The Top 3B

To The Top 4A