Як презентувати нову тему учням?

hhjhКожен вчитель, розпочинаючи навчальний процес, ставить собі за мету досягти високого результату. Але, на превеликий жаль, хоча швидкість, з якою учні забувають вивчений матеріал не є рівнозначною швидкості світла, але тим не менш є дуже великою. Ліворуч Ви можете побачити як швидко цей процес протікає у молодших школярів. У старших школярів відсоток запам’ятовування є вищим, враховуючи більш розвинені механізми довготривалої пам’яті, але тим не менш інформація забувається доволі швидко.

Перш ніж учні під керівництвом вчителя зможуть відпрацювати матеріал, вони мають його сприйняти та зрозуміти. Ефективна презентація – ключ до сприйняття та розуміння учнями матеріалу і подальшого його відпрацювання. В нашій статті ми спробуємо висвітлити найважливіші умови, дотримання яких значно підвищить ефективність подачі нового матеріалу та результати Вашої роботи.

jolСеред них ми можемо виділити наступні:

– Підготовка
– Учнівська увага
– Лаконічність
– Повторюваність матеріалу
– Приклади

 

Підготовка

Необхідність презентації учбового матеріалу постає перед кожним вчителем та викладачем і, готуючи новий урок, кожен прагне подати новий матеріал якомога краще, розуміючи слово «краще» у власному контексті (більш ефективно/лаконічно/розширено/ ілюстровано), спираючись на особливості теми та потреби учнів. Один із важливих аспектів, про який можна легко забути, це те, що недостатньо самому/ій досконало знати тему та бути готовим відповісти на всі можливі учнівські запитання, але і крім того слід продумати всі етапи пояснення таким чином, щоб вона стала зрозумілою також учням. Лінгвістична термінологія, як правило, погано запам’ятовується навіть відмінниками. Саме тому у поясненні має використовуватися лексика, зрозуміла більшості учнів. Безсумнівно, термінологічний мінімум має бути опанований, але важливішим є практичне розуміння матеріалу.

 

Учнівська увага

Ефективна презентація слугує інструментом для активації учнівської уваги та свідомості і, як наслідок, більш ефективного сприйняття матеріалу. Тиша в класі не завжди є показником того, що учні сконцентровані на роботі. Вони можуть бути банально втомлені та незацікавлені в тому, що відбувається на уроці. Для активації учнівської уваги можна використати прийом ‘anchoring’ – створення асоціативної емоційної ситуації, необхідної для виконання різних завдань протягом уроку, або для підтримання дисципліни. Особливістю є те, що прийом застосовується імпліцитно, без попередження учнів. Так, перш ніж переходити до наступного етапу уроку, можна діяти за наступним алгоритмом, що використовує одна моя колега: начисто витирає дошку та стає обличчям до класу, схрестивши руки на грудях та стоїть мовчки допоки всі учні не заспокояться. Наявність чистої дошки та позиція вчителя говорять учням про необхідність приділення уваги інформації, яка буде надана в наступні хвилини. Кожен вчитель може скористатися власним варіантом «якоря», для покращення ефективності подальшої роботи.

 

Лаконічність

Отримавши повну увагу класу – можемо переходити до самого пояснення. Не варто забувати про такий очевидний фактор, як те, що здатність учня концентруватись на одній темі обмежена в часі та не є рівнозначною тривалості уроку. Продумайте свою презентацію таким чином, щоб пояснення було якомога лаконічнішим, концентруючись лише на тому що необхідно сказати. Погодьтесь, що можна наводити безліч прикладів та проводити не одну і не дві аналогії, але, як правило, обсяг поданої інформації абсолютно не тотожний відсотку запам’ятовування, а, навпаки – повністю протилежний.

 

Повторюваність матеріалу

Подача нового матеріалу не обмежується однотипною його презентацією. Під час пояснення максимально важливо, щоб інформацію було продубльовано для учнів через різні канали сприйняття: побачити, почути, записати. Наприклад, при озвучені правила, обов’язково зобразити його візуально у вигляді схеми, діаграми, формули тощо. Для учнів-кінестетиків можна запропонувати роботу із картками, щоб вони могли скласти правило самостійно.

 

Приклади

Кожне правило, яке вивчається в курсі, має обов’язково бути проілюстровано прикладами. Важливою умовою ефективних прикладів є їх зв’язок із повсякденним життям учня та оточуючим його світом. Приклади мають бути основані на конкретних подіях/особистостях. Наведений приклад про Миколу/Данила/Сергія може бути ідеально побудований з точки зору теми, але учень навряд чи зможе згадати його в майбутньому. Якщо ж пов’язати факт із життям класу/однокласника/вчителя – результат запам’ятовування буде набагато ефективнішим, і в подальшому учень зможе легко згадати, як правильно використати те чи інше слово/ вираз/граматичну конструкцію.

 

Ми впевнені, що, використовуючи всі вищенаведені рекомендації, Ви зможете підвищити ефективність роботи з учнями та зробити навчальний процес набагато цікавішим!