Рекомендації щодо проведення онлайн-уроків за підручником Smart Junior 3 for Ukraine Пілотний проєкт Розділ 8

250х190 SMART_Монтажная область 1Рекомендації щодо проведення онлайн-уроків за підручником
Smart Junior 3 for Ukraine Пілотний проєкт Розділ 8

1. Для організації дистанційного навчання обирайте вправи, які можна опрацювати самостійно, це вправи переважно з робочого зошита учня, такі як вставити пропущене слово, дати відповіді на питання, з’єднати слово з картинкою, тощо.

2. Лексика, представлена на початку уроку частково знайома дітям. Запропонуйте поглянути на картинки та назвати слова, наприклад: sea, sun учні знають з попередніх уроків, а ось слова island, boat, to pack нові, тому зверніть увагу на вимову цих слів.

3. В книзі для вчителя надаються рекомендації щодо організації уроків читання Story Time використовуючи метод “shadowing”. Учні слухають аудіозапис і слідкують за текстом, далі запропонуйте учням прослухати речення, зробіть паузу і попросіть повторити речення вголос. Повторіть речення декілька разів, швидко, повільно, пошепки, з подивом, з розчаруванням, наприклад:  “It isn’t snowing”.  Учні слухають аудіозапис втретє і повторюють речення за диктором.

4. Запропонуйте учням написати під диктування дієслова в теперішньому часі, такі як: to be, to pack, to jump, to walk, to play, to sail. Для того, щоб перевірити правильність написання,  учні вимовляють дієслова по буквах. Учні відкривають книгу на стр. 95 і називають що зображено на картинці a, b, c, d. Далі прослухайте пісню, зверніть увагу дітей на дієслова з закінченням –ed (packed, jumped, walked, sailed, played). Запропонуйте учням дописати до дієслів з попереднього завдання закінчення ed. Для дієслова to be створіть табличку, наприклад To be – was (I, he, she, it) were (we, you, they).

Запропонуйте учням вдома намалювати свій літній відпочинок на морі та написати речення за зразком. Нагадайте про закінчення – ed.
I played on the beach with friends.
We watched TV and played the guitar in the evening.
Розпочніть наступний урок з міні-презентації my holiday.

5. Завдання на перевірку дієслів в минулому часі “disappearing words” урок Our World. Учні слухають аудіозапис тексту двічі: перший раз для ознайомлення, другий раз для повторення за диктором. Раптом дієслова was, went, found, took, talked, went, bought, went, looked зникли з тексту й учням потрібно відновити їх. Для перевірки завдання запропонуйте учням переглянути текст. Перевірити лексику уроку можна таким самим чином, як і знання неправильних дієслів.

Сподіваємось, наші рекомендації стануть у нагоді при організації онлайн-уроків. Для проведення уроків видавництво MM Publications надає Розділ 8 підручника та робочого зошита Smart Junior 3 for Ukraine Pilot Project на сайті publishing.linguist.ua.

Щиро Ваш методист видавництва MM Publications Ukraine
Анна Гезь