Вчимося читати разом із Smart Junior for Ukraine

250х190_Вчимося читати разом зі Smart Junior for UkraineВраховуючи численні прохання вчителів цього разу ми вирішили розповісти про техніки читання іноземною мовою на прикладі підручників Smart Junior 1, 2 for Ukraine. Які труднощі постають перед учнями під час навчання читання іноземною мовою? Який метод навчання читання використовувати на уроці? Відповіді на ці питання ви знайдете в нашій методичній статті.

Процес навчання читання іноземною мовою спирається на сформовані уміння дитини читати рідною мовою, розвиток усного мовлення та сприйняття іноземної мови на слух. Початком формування умінь читання вважається той момент, коли дитина вперше усвідомила зв’язок голосного та приголосного звуків і вимовила перший склад, знаючи графічне зображення літери та її звукову відповідність. Під час навчання читання англійською мовою учні знаходять певні труднощі, такі як:

  1. Кількість букв в англійському алфавіті та кількість звуків, які вони утворюють. В англійському алфавіті 26 букв, які передають 44 звуки. Букви, що передають голосні звуки A, E, I, O, U, а також буква Y(/aɪ/ в таких словах, як cry, sky, fly, my). Букви, що передають приголосні звуки B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y(/j/ в словах yo-yo, yack) і Z.
  2. Невимовні літери на початку слова, так звані “silent letters” в словах hour, know, knight, knock, write, wrong тощо.
  3. Невідповідність між графічним та звуковим образом слова, наприклад: neighbour, daughter, thought, niece.
  4. Приголосні вимовляються не так, як називаються в алфавіті, наприклад: [k] –cat, cucumber, [k] в буквосполученні ck –quick, [k] у сполученні ch в словах грецького походження – school, Christmas.
  5. Різночитання однакових букв та словосполучень: bit-bite, pen-Pete, car-care.
  6. Наголос в словах, наприклад:music-musician, present-present (в залежності від частини мови).
  7. Графічне зображення літер англійського алфавіту. Учні не розрізняють букви або мають певні труднощі з цими буквами : e-i, h-g, j-q, r, y.
  8. Невідповідність букв і звуків sh, ch, th.

Розуміючи найбільш поширені складнощі під час навчання читання, автори підручника Smart Junior 1, 2 for Ukraine орієнтуються на використання методів цілих слів та фоніксів.

Метод цілих слів – вперше виник у Франції, в основі методу закладено читання цілих слів шляхом зорового сприйняття та запам’ятовування слів, що читаються не за правилами, наприклад : theatre, tourist. Учні візуалізують слово, вимовляють слово, практикують слово у піснях та римівках і запам’ятовують його. Слова можна виокремлювати й подавати в різних кольорах або на картках для тренування правильності читання.

Метод фоніксів (звуко-буквений метод) – допомагає учням розпізнавати буквено-звукові та звуко-буквені зв’язки. Учням пропонуються вправи, як знайти та показати літеру, що відповідає вимовленому звуку; прочитати букву в різних позиціях у слові, розпізнавати звуки в усному та писемному мовленні. Чи ефективний метод фоніксів? Як зазначає В. Блемінг, 84% англійських слів підпадають під фонетичне прочитання. Найкраще звуко-буквений метод підходить дітям – аудіалам. У Smart Junior 2 for Ukraine Student’s Book представлена секція Phonics, яка продовжує ознайомлювати учнів зі звуками англійської мови. В даному розділі подаються схожі за звучанням приголосні звуки, голосні у відкритому та закритому складі, дифтонги. Для опрацювання кожного звуку подані слова, які ви можете прочитати разом з учнями, і пісні. В робочому зошиті учня подаються додаткові вправи для відпрацювання читання. Підручник Smart Junior 3 for Ukraine містить секцію Phonics, яка знайомить учнів з буквосполученнями pl, bl, cl, gl, fl, pr, br, cr, gr, fr, tr, dr, sm, sn, sp, sk, sl, st, squ, sw, th, ch, sh, tch, ck, nk, ng, а також голосними в закритому та відкритому складі.

В кінці Smart Junior 1, 2 for Ukraine Teacher’s Book ви знайдете методичні рекомендації щодо проведення уроків читання за звуко-буквеним методом.

Надаємо декілька рекомендацій:

1.     Напишіть дві літери на дошці, наприклад i та o. Під кожною літерою розташуйте флеш-картки з назвами предметів.

2.     Вкажіть на букву i та назвіть звук декілька разів, запропонуйте учням повторити звук.

3.     Вкажіть на кожен малюнок (white, kite, rice), назвіть предмети та запропонуйте учням повторити слова.

4.     Запропонуйте учням прослухати чант. Учні слухають чант двічі, вказують та повторюють слова.

5.     Запропонуйте учням прослухати чант третій раз. Роздайте учням два кольори: синій та зелений. Учні слухають пісню і підкреслюють слова із літерою i, яка дає звук /ai/ синім кольором та слова з літерою о, яка дає звук /ou/ зеленим кольором. Запропонуйте учням прочитати слова виділені зеленим та синім кольором.

6.     Виконайте TPR activity з учнями. Учні слухають чант і підіймають флеш – картки зі словами rice /ai/ і rose /ou/. Також можна поділити учнів на дві команди. Перша команда співає перший куплет і підіймає флеш-картки rice /ai/ і rose /ou/. Друга команда співає другий куплет, а далі учні обмінюються ролями та продовжують виконувати завдання.

7.     Гра-повторення. Напишіть голосні звуки i, o на папері, складіть та покладіть їх у мішечок. Поділіть учнів на дві команди. Кожен представник команди обирає картку, називає звук і слова з цим звуком, наприклад: i-white, rice, nice, kite, climb, dive, etc. За кожне правильне слово учень отримає бал для своєї команди. Повторюйте гру декілька разів змінюючи картки зі звуками. Команда, яка набрала найбільшу кількість балів, стає переможцем.

Сучасна програма дозволяє вчителю самостійно обирати найбільш дієвий метод навчання читання, враховуючи вікові та психолінгвістичні особливості дітей молодшого шкільного віку. Отже, який метод обирати залишається за вчителем; найголовніше – щоб дітям подобався процес навчання.

Додаткові матеріали для навчання читання ви зможете переглянути на сайті Лінгвіст.

 

Автор: Анна Гезь – методист видавництва MM Publications в Україні