Відкриваємо світ зарубіжної класики англійською мовою разом з MM Publications Readers!

600х600_пост_ФБ_Рідери_червень_2019Автор: Анна Гезь – методист видавництва MM Publications в Україні

Читання творів англійською мовою має безліч переваг, оскільки учні не лише мають зрозуміти текст, але й проаналізувати його, з’ясувати проблематику тексту, дати характеристику героям книги та їх вчинкам, висловити власну думку щодо прочитаного. Читання художніх творів англійською мовою допомагає учням ознайомитися з особливостями культури англомовних країн, порівнювати традиції власної країни і країни, мова якої вивчається.

Твори відомих класиків англійської та американської літератури, таких як Марка Твена, Чарльза Діккенса, Р. Л. Стівенсона, Даніеля Дефо, Вільяма Шекспіра, А.Конан Дойля не тільки збагачують лексичний запас читача, але й розвивають уяву, естетичні смаки учнів та прищеплюють любов до читання. Учні навчаються критично та творчо мислити, розпізнавати емоційно-забарвлену лексику, розв‘язувати проблемні завдання, аналізувати стилістичні особливості і мову тексту художнього стилю.

В процесі роботи над текстом доцільно виділити наступні етапи:

1.  Попередня робота з текстом
2. Читання розділу чи уривку
3. Контроль розуміння прочитаного
4. Творчий етап, виконання проектної роботи або написання власного висловлювання.

До кожного етапу роботи з художнім текстом пропонуються різні типи вправ. За класифікацією Н. Скляренко у процесі роботи з художнім текстом пропонуються дотекстові вправи (рецептивно-продуктивні комунікативні, рецептивно-репродуктивні умовно-комунікативні та післятекстові вправи).

Дотекстові вправи – учням пропонуються, наприклад, такі завдання: ознайомитися з біографією автора та героями книги чи прочитати історичну довідку написання твору автором.

Післятекстові вправи – мають на меті виявити ґрунтовність розуміння учнями тексту. За допомогою різних завдань учитель перевіряє, наскільки учні зрозуміли сюжетну лінію твору, усвідомили функції образності, виразності, визначили авторську позицію, розкрили соціальну сутність персонажів.

Творчі завдання – розвивають критичне й аналітичне розуміння тексту. На цьому етапі учні удосконалюють уміння творчого переосмислення. Основна увага приділяється написанню власного висловлювання, вірша або виконанню проектної роботи.

Для розвитку творчих здібностей учнів можна запропонувати такі завдання: змінити розвиток подій в розповіді; написати лист одному з героїв; проаналізувати вчинки героїв; взяти інтерв’ю в одного з героїв; написати інший початок або кінцівку твору; зробити ілюстрацію чи проектну роботу до твору.

Видавництво MM Publications пропонує широкий вибір художньої літератури для читання.

Серія Little Books – ілюстровані книги для читання, призначені для дошкільнят та учнів молодшого шкільного віку. Серія книг складається з 3 рівнів. Цікаві коротенькі історії, детальні яскраві ілюстрації до тексту, пісні, головоломки , кросворди розвивають мовленнєві навички і сприяють засвоєнню лексики в ігровій формі. Повністю відтворена версія книги міститься на аудіо CD / CD-ROM. Книга для вчителя до всіх рівнів містить методичні вказівки і текст історії.

Серія Primary readers – призначена для дітей віком від 7 до 10 років, що вивчають англійську мову. Цікаві коротенькі розповіді написані простими реченнями з базовими граматичними структурами і словником. Кожна сторінка має детальну ілюстрацію до тексту. До кожного розділу додаються завдання до прочитаного, словник з малюнків та безкоштовний CD-ROM.

Серія Top readers – адаптовані твори класиків англійської та американської літератури. Книга для читання містить різнокольорові ілюстрації, дві сторінки з завданнями до кожного розділу та безкоштовний аудіо CD.

Серія Graded readers (Original Stories and Classic Stories) – адаптовані класичні твори з різнокольоровими ілюстраціями, що допомагають краще зрозуміти прочитане. Лексика, граматичні конструкції та довжина речень розподілені за рівнем складності.