Live English Grammar

H.Q.Mitchell, S.Parker

Чотирирівневий курс граматики для учнів середньої, старшої школи та дорослих, який охоплює рівні від А1 до В1+.
Посібник має чітку та логічну структуру, велика кількість справ на відпрацювання представленого матеріалу дозволяє оволодіти необхідними навичками за максимально короткий відрізок часу. Посібник може використовуватись для класної роботи та самостійного відпрацювання матеріалу. Форма подачі матеріалу дозволяє в будь-який момент повернутись до пройденої теми та освіжити раніше отримані знання.
Матеріал посібника кожного рівня поділений на 22 розділи, що дозволяє ознайомлюватись з граматичним матеріалом малими частинами. Кожна тема подається в контексті ситуації реального спілкування, що сприяє швидшому та більш легкому засвоєнню інформації. Live English Grammar містить вправи для різних видів діяльності: вправи на відпрацювання граматичних структур, комунікативні та письмові вправи, що дозволяє переходити від відпрацювання теми, до практичного використання вивчених граматичних структур. Окрім того, посiбник кожного рiвня має wordlist, irregular verbs list.

Комплект для учня складається зі Student’s Book.

Комплект для вчителя: Teacher’s book містить відповіді до завдань, сторінки з книги для учня, додаткові вправи і матеріали для копіювання.
Тести для перевірки пройденого матеріалу знаходяться Teacher’s resourse з CD-ROM.