Як навчати граматиці англійської мови, не занурюючись в правила?

Напевно ніхто не буде сперечатися із твердженням, що граматика є основою будь-якої мови.  Багато з вас погодяться з тим, що навчання граматичного матеріалу є одним з найбільш трудомістких видів викладацької роботи, крім того, і серед учнів цей вид навчальної діяльності не викликає, як правило, особливого захвату.

Тож, пропонуємо трішки зануритися вглиб цієї проблематики та спробуємо сформулювати перелік простих, але дієвих прийомів, що допоможуть полегшити роботу вчителя та заохотять учнів до вивчення, а головне, використання граматичних структур та правил у невимушеній та цікавій манері. Але перш ніж ми перейдемо до практичних порад, давайте спробуємо розібратися у чому полягає фундаментальна проблема труднощів у вивченні граматики.

В процесі еволюції людини, накопичення інформації та знань про навколишній світ виникла потреба до структурування, узагальнення та передачі інформації між представниками однієї спільноти, внаслідок чого утворилась мова. Різноманіття початкових природних умов, ізольованість, міграція, наявність чи відсутність писемності у того, чи іншого соціуму значною мірою впливали на формування граматики мови. І, оскільки будь-яка мова є способом упорядкування інформації, що своєю чергою ілюструє спосіб мислення носіїв мови, при вивченні граматики іноземної мови ми можемо стикатися з рядом труднощів, що, в першу чергу, пов’язані з відмінностями у процесі систематизації та обробки отриманої інформації.

З власного досвіду вам напевно відомо, що вивчення граматичних структур або виконання граматичних вправ дуже швидко втомлюють учнів, вони швидко втрачають мотивацію, що негативно впливає на засвоєнні матеріалу. Окрім зазначених вище «історичних» причин, значною мірою може впливати монотонний характер вправ на вивчення і закріплення граматичного матеріалу.

Тож, як ми можемо урізноманітнити урок, щоб вивчення граматики іноземної мови було захопливим та продуктивним? Ми зібрали для вас декілька основних порад, що стануть вам у пригоді.

  • Зробіть вивчення граматики співзвучним з інтересами школярів. Коли учні побачать, наскільки граматика актуальна в контексті зрозумілих для них життєвих ситуацій, вони зацікавляться її вивченням. Наприклад, ви можете ознайомити з граматичними структурами, використовуючи приклади електронних листів, які підлітки надсилали або отримували раніше. Слушним стане розбір різноманітних курйозів, що можуть виникнути при граматично неправильно сформульованій думці.
  • Комбінуйте ігри та завдання. Поєднання ігри із виконанням завдань — це чудовий спосіб зробити навчання граматичним навичкам веселим та цікавим. Спеціально до підручника Full Blast Plus 6 for Ukraine видавництва MM Publications розроблено додаткові інтерактивні вправи на платформі Wordwall, які допоможуть дітям закріпити граматичний матеріал.
  • Зробіть вивчення граматичного матеріалу наочним. Ви можете використовувати плакати, таблиці та діаграми, щоб допомогти учням візуалізувати граматичні поняття. Так,  в посібнику вправ з граматики англійської мови Full Blast Plus. Grammar для учнів 5-6 класів НУШ, який охоплює всі теми підручника Full Blast Plus for Ukraineпредставлені кольорові зображення та ілюстрації, чіткі пояснення та наочні приклади.
  • Організуйте групову роботу. Спільне вивчення граматики допоможе учням урізноманітнити виконання граматичних завдань. Наприклад, запропонуйте студентам працювати в парах або невеликих групах, щоб створити граматичний плакат, написати граматичну сценку, або полювати на приклади різних граматичних структур у фрагменті тексту.Article_MM_08.2023-960

Навчання граматиці англійської мови може бути нелегким завданням, але якщо підходити до цього творчо і не лише занурюючись в правила, то навчання неодмінно може стати веселим та захопливим, яке буде приносити не тільки задоволення, а й результат.

Дізнайтеся більше із цієї теми:

Top Tips for Teaching Grammarwith Full Blast Plus for Ukraine