Use of English B2

Автор: E. Moutsou

Рекомендовано для підготовки до міжнародних іспитів з англійської мови, а також ДПА та ЗНО з англійської мови.
Посібник підходить як для класної роботи, так і для самостійного опрацювання.

Матеріал, викладений в Use of English B2, чітко структурований та подається в окремих тематичних розділах. Посібник містить 15 розділів, 12 з яких присвячені відпрацюванню поданих тем, інші 3 – повторенню пройденого матеріалу. Окрім того, в посібнику знаходяться зразки завдань в форматі міжнародних іспитів; додаток з граматикою; словник; додаток, що містить лексику з уживаними прийменниками; а додаток зі списком похідних слів.

Спектр вправ, представлених в Use of English B2 містить всі види вправ, представлених у завданнях міжнародних тестів, а також державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання і включає: завдання множинного вибору, встановлення відповідності, словотвір, завдання на заповнення пропусків. Варто зазначити, що граматичні структури та лексичні одиниці подаються у контексті, що сприяє легшому та більш природньому засвоєнню матеріалу та подальшому його використанню в реальних мовленнєвих ситуаціях. По завершені вивчення матеріалу посібника учні можуть пройти тренувальні тести, які складені у форматі FCE Use of English paper та ECCE Grammar and Vocabulary sections.

Комплект для учня складається зі Student’s Book.

Для вчителя спеціально розроблений Teacher’s Book, що містить копію підручника з вписаними відповідями, а також тести для копіювання.