Are your students ready for writing?

ThinkstockPhotos-499343302-727x485Досить часто студенти, отримавши письмове завдання, впадають у паніку або просто нераціонально розподіляють свій час. Причин таких дій безліч. Учні можуть просто бути не ознайомлені з темою роботи та, відповідно, не мати жодних думок, про що саме писати. В учнів можуть виникати труднощі щодо структури роботи, і досить розповсюдженою проблемою є занизький рівень володіння лексичним і граматичним матеріалом, письмовими кліше.

Що робити вчителю в такій ситуації, особливо якщо у найближчий час на учнів чекає тест ДПА або ЗНО?

По-перше, вам необхідно визначити найгостріші проблеми. Варто бути готовими до того, що результати з’являться не одразу, а процес буде досить тривалим. Візьміть за правило приділяти письму принаймні 40 хвилин на тиждень – у результаті заняття цим видом діяльності стануть регулярними, а з урахуванням щотижневих домашніх завдань з письма сприятимуть прискоренню прогресу учнів. Також час від часу повторюйте пройдені теми, аби учні не забували правила написання кожного виду письмової роботи. Так, наприклад, кожен курс видавництва MM Publications містить відповідні секції Revision Sections, які можна знайти не лише після кожного модуля, а й в середині та наприкінці курсу.

Little boy working at his desk in class at the elementary school

З власного навчання у школі багато з нас пам’ятає, що письмові роботи викликали найбільші труднощі, а твори та листи мали дещо хаотичний характер. Тому вчитель під час роботи з учнями має не лише дати завдання написати листа другові та дозволити учням самостійно «боротись» із незрозумілим письмом, а дати учню поштовх і принаймні базове розуміння того, як працювати з письмовою роботою.

Під час ознайомлення з будь-яким видом письма, варто зосередити увагу на особливостях його написання: структура, базові кліше, порядок викладання думок тощо. Звісно, учні можуть прочитати це в підручниках самостійно, але чи буде такий вид навчання ефективний?

Обговорюючи структуру написання есе або листів, спочатку розподіліть учнів на команди та запропонуйте самостійно розробити структуру роботи. Після цього кожна команда робить презентацію своєї структури, проводиться групове обговорення результатів та обирається кращий варіант. Далі можна переходити до тренування: надайте учням частинки письмової роботи, викладені в неправильному порядку, нехай вони викладуть думки згідно попередньо обраного зразку, а також обґрунтують рішення. Крім цього, можна презентувати класу правильно написану з точки зору структури роботу та обговорити кожен абзац. Якщо у вас достатньо часу, то можна пограти: визначтесь, який саме вид письмової роботи ви плануєте використовувати, підготуйте 3-4 зразки в залежності від кількості учнів. Кожен учень отримує лише частину з письмової роботи, далі учасники рухаються класом, запитуючи одне в одного, про що йдеться в його частині та намагаючись знайти свою команду. Як тільки команду знайдено, учням треба скласти письмову роботу із частинок.

Multi-ethnic elementary school children writing in classroom. Focus on girl in light blue shirt (10 years).

Досить розповсюдженою проблемою є застосування linking words. Інколи учні взагалі забувають про їх існування, використовують недоречно чи понадміру. Визначте рівень володіння цією навичкою серед ваших учнів та спробуйте декілька вправ. Наприклад, запропонуйте учням список зі слів і словосполучень, надайте їх тлумачення врозкид, розподіліть учнів на пари або запропонуйте індивідуальну роботу та попросіть співставити варіанти зі значеннями.

Також обов’язково висвітліть питання того, як правильно їх застосовувати: запропонуйте декілька текстів з абсолютно відсутніми поєднувальними елементами, з оптимальною кількістю та з недоречно великою кількістю їх використання. Запропонуйте учням обрати найкращий, на їхню думку, варіант, а також виправити помилки в інших. Окрім цього, запропонуйте їм розподілити поєднувальні елементи за категоріями – так їх буде легше вивчити, а провести це можна у формі гри. Напишіть усі приклади поєднувальних елементів на окремих листочках та складіть до кошика. На класній дошці намалюйте табличку, де кожна колонка має відповідати певній категорії поєднувальних елементів. Учні по черзі витягують листочки з кошика, читають вголос і відносять своє слово або словосполучення до відповідної колонки. Такі креативні ідеї можна знайти в навчальному курсі New Destinations, який, окрім загальної підготовки учнів, містить рекомендації щодо підготовки до міжнародних іспитів.

Якщо ви розумієте, що в учнів виникають проблеми саме з інформативністю письма, вони не знають, про що писати, вашою задачею має стати розширення їхніх фонових знань. Урізноманітнюйте теми, просіть їх знайти та прочитати вдома інформацію за певною темою й зробити доповідь. Будьте креативними та впевненими у власних діях, адже це вже початок успіху!